Організаційний комітет ВСОРТ-2011

голова

Романюк О. Н., д. т. н., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення.

заступник голови

Кичак В. М., д. т. н., професор, зав. кафедри ТКСТБ, директор інституту РТЗП.

відповідальний секретар

Семенов А. О., к. т. н., доцент кафедри РТ.

члени оргкомітету

:

Павлов С. В., д. т. н., професор, проректор з наукової роботи;Мізерний В. М., к. т. н., доц., проректор з наукової роботи по інтеграції навчання з виробництвом та міжнародній інтеграції;Гаврілов Д. В., к. т. н., доцент кафедри РТ, заступник декана ФРТТК;

Онищук О. В., к. т. н., ст. викл. каф. РТ;

Коваль К. О., асистент кафедри РТ;

Кондратьєва Л. М., начальник відділу з питань інтелектуальної власності НДЧ.