Організаційний комітет ВСОРТ-2012

голова

Павлов С. В., д.т.н., професор, проректор з наукової роботи;

заступник голови

Кичак В. М., д.т.н., професор, зав. кафедри ТКСТБ, директор інституту РТЗП;

відповідальний секретар

Семенов А. О., к.т.н., доцент кафедри РТ;

члени оргкомітету

:

Мізерний В. М., к.т.н., доц., проректор з наукової роботи по інтеграції навчання з виробництвом та міжнародній інтеграції;

Філинюк М. А., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, зав. каф. проектування комп’ютерної та телекомунікаційної апаратури;

Осадчук В. С., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри електроніки;

Гаврілов Д. В., к.т.н., доцент кафедри РТ, заступник декана ФРТТК;

Криночкін Р. В., к.т.н., ст. викл. каф. РТ;

Коваль К. О., к.т.н., ст. викл. каф. РТ;

Кондратьєва Л. М, начальник відділу з питань інтелектуальної власності НДЧ.