Організаційний комітет ВСОРТ-2014

голова

Павлов С. В., д. т. н., професор, проректор з наукової роботи;

заступники голови

: Кичак В. М., д. т. н., професор, зав. кафедри ТКСТБ, директор інституту РТЗП;

Мізерний В. М., к. т. н., проф., проректор з наукової роботи по інтеграції навчання з виробництвом та міжнародній інтеграції;

відповідальний секретар

Коваль К. О., к. т. н., доц. кафедри РТ;

члени оргкомітету

:

Барась С. Т., к. т. н., доц., заступник директора ІнРТЗП;

Філинюк М. А., д. т. н., проф., завідувач кафедри ПКТА;

Осадчук В.С., д. т. н., проф., професор кафедри Ел;

Власюк А. І., к. т. н., доц. кафедри ІНВ;

Семенова О. О., к. т. н., доц. кафедри ТКСТБ;

Криночкін Р. В., к. т. н., ст. викл. кафедри РТ;

Онищук О. В., к. т. н., доц. каф. ТКСТБ;

Жагловська О. М., к. т. н., ас. каф. Ел;

Штофель Д. Х., к. т. н., ст. викл. каф. ПМБА;

Бєлов В. С., асп. кафедри ТКСТБ;

Кондратьєва Л. М., начальник відділу з питань інтелектуальної власності НДЧ;

Безносюк Р. І., студент;

Вершинін Л. І., студент;

Іваскевич М. В., студент.