Оргкомітет ВСОРТ-2017

голова Павлов С. В., д. т. н., професор, проректор з наукової роботи;
заступники голови : Кичак В. М., д.т.н., професор, проф. каф. ТКСТБ, декан ФІРЕН;

Мізерний В. М., к. т. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи по інтеграції навчання з виробництвом та міжнародній інтеграції;

відповідальний

секретар

 

 Коваль К. О., к. т. н., доц., завідувач кафедри ІНВ;
члени оргкомітету : Осадчук В. С., д. т. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри РТ;

Гаврілов Д. В., к. т. н., доц., доцент кафедри РТ;

Нікольський О. І., к. т. н., доц., доцент кафедри РТ

Бортник Г. Г., к. т. н., проф., зав. каф. ТКСТБ;

Тимчик С. В., к. т. н., доц., доцент кафедри БМІ;

Цирульник С. М., к. т. н., доц., доцент кафедри ОТ;

Звягін О. С., к. т. н., доц. кафедри РТ;

Белзецький Р. С., к. т. н., доцент кафедри ІНВ;

Семенова О. О., к. т. н., доц., доцент кафедри ТКСТБ;

Притула М. О., аспірант кафедри РТ;

Штофель Д. Х., к. т. н., доцент кафедри БМІ;

Навроцька К. С., асистент кафедри ЗФ;

Кондратьєва Л. М., начальник сектору з питань інтелектуальної власності НДЧ;

Антонюк Г. Л., студентка;

Адамчук М. М., студент;

Сауленко Д. В., студент;

Стець Д. С., студент;

Полуденко О. С., студентка.