Оргкомітет 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ ВСОРТ-2016

голова Павлов С. В., д. т. н., професор, проректор з наукової роботи;
заступники голови : Кичак В. М., д.т.н., професор, проф. каф. ТКСТБ, декан ФРТЗП;

Мізерний В.М., к. т. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи по інтеграції навчання з виробництвом та міжнародній інтеграції;

відповідальний

секретар

 

 

Коваль К. О., к. т. н., доц., доцент кафедри радіотехніки;

члени оргкомітету : Філинюк М. А., д. т. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри ПКТА;

Гаврілов Д. В., к. т. н., доц., доцент кафедри РТ;

Коваль Л. Г., к.т.н., доц., доцент каф. ПМБА;

Тимчик С. В., к. т. н., доц., доцент кафедри ПМБА;

Цирульник С. М., к. т. н., доц., доцент кафедри ОТ;

Савицький А. Ю., к. т. н., асистент кафедри РТ;

Власюк А. І., к. т. н., доц., доцент кафедри ІНВ;

Белзецький Р. С., к. т. н., доцент кафедри ІНВ;

Семенова О. О., к. т. н., доц., доцент кафедри ТКСТБ;

Жагловська О. М., к. т. н., асистент кафедри Е;

Штофель Д. Х., к. т. н., доцент кафедри ПМБА;

Бєлов В. С., асистент кафедри ТКСТБ;

Кондратьєва Л. М., начальник сектору з питань інтелектуальної власності НДЧ;

Нікешин Ю. І., аспірант кафедри радіотехніки;

Гуйван С. В., магістрант кафедри ТКСТБ;

Соколовський О. В., студент кафедри ТКСТБ;

Коцюбинський О. С., магістрант кафедри РТ;

Джевага В. В., магістрант кафедри РТ.

Сантехнік Львів сантехнік Львів Послуги сантехніка Львів