Організаційний комітет ВСОРТ-2015

голова Павлов С. В., д. т. н., професор, проректор з наукової роботи;
заступники голови : Кичак В. М., д. т. н., професор, зав. кафедри ТКСТБ, директор інституту РТЗП;
Мізерний В.М., к.т.н., професор, проректор з наукової роботи по інтеграції навчання з виробництвом та міжнародній інтеграції;
відповідальнийсекретар Коваль К. О., к. т. н., доцент, доцент кафедри радіотехніки;
члени оргкомітету : Осадчук В.С., д. т. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри електроніки;

Філинюк М. А., д. т. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри ПКТА;

Цирульник С. М., к. т. н., доц. кафедри ОТ;

Гаврілов Д. В., к. т. н., доц. кафедри РТ;

Власюк А. І., к. т. н., доц. кафедри ІНВ;

Семенова О. О., к. т. н., доц. кафедри ТКСТБ;

Криночкін Р. В., к. т. н., ст. викл. кафедри РТ;

Жагловська О. М., к. т. н., ас. кафедри Ел;

Штофель Д. Х., к. т. н., ст. викл. кафедри ПМБА;

Бєлов В. С., асп. кафедри ТКСТБ;

Кондратьєва Л. М., начальник відділу з питань інтелектуальної власності НДЧ;

Нікешин Ю. І., аспірант кафедри радіотехніки;

Безносюк Р. І., магістр кафедри радіотехніки;

Гуйван С. В., студент кафедри ТКСТБ;

Мельничук В. К., студент кафедри ТКСТБ.