Журі ВСОРТ-2015

голова Осадчук О. В., д. т. н., проф., зав. кафедри радіотехніки ВНТУ;
заступники : Бондарєв А. П., д. т. н., доцент, проф. кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань НУ “Львівська політехніка”;

Семенов А. О., к. т. н., доцент, доцент кафедри радіотехніки ВНТУ;

члени журі : Карташов В. М. д. т. н., проф., завідувач кафедри радіоелектронних систем Харківського національного університету радіоелектроніки;

Лукін В. В., д. т. н., проф., професор кафедри прийому, передачі і обробки сигналів Національного аерокосмічного університету ім. Н.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

Манойлов В. П., д. т. н., проф., зав. кафедри радіотехніки і телекомунікацій Житомирського державного технологічного університету;

Парфенюк В. Г., к. т. н., доц., завідувач кафедри радіотехнічних систем Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова НАУ;

Підченко С. К., д. т. н., доц., доцент кафедри радіоелектронних апаратів і телекомунікацій Хмельницького національного університету;

Політанський Л. Ф. д.т.н., проф., зав. каф. радіотехніки і інформаційної безпеки Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича;

Рибін О. І., д. т. н., проф., декан Радіотехнічного факультету НТУУ „Київський політехнічний університет”.

Троцишин І. В., д. т. н., проф., проф. кафедри теорії електричного зв’язку, Одеська національна академія зв’язку;

Шарпан О. Б., д. т. н., проф., професор кафедри теоретичної радіотехніки НТУУ «Київський політехнічний університет»;

Філіпський Ю. К., д. т. н., проф., професор кафедри радіотехнічних пристроїв Одеського національного політехнічного університету;

Кофанов В. Л., к. т. н., доцент, професор кафедри радіотехніки ВНТУ;

Божко А. П., к. т. н., доцент, доцент кафедри радіотехніки ВНТУ;

Воловик Ю. М., к. т. н., доцент, доцент кафедри радіотехніки ВНТУ;

Рудик В. Д., к. т. н., доцент, доцент кафедри радіотехніки ВНТУ;

секретар

Гаврілов Д. В., к. т. н., доцент, доцент кафедри радіотехніки ВНТУ.