Журі ВСОРТ-2012

голова Осадчук О.В., д.т.н., проф., зав. кафедри РТ;
члени журі :

Шарапов В.М. д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, зав. кафедри комп’ютеризованих i інформаційних технологiй у приладобудуванні Черкаського державного технологічного університету;

Мачуський Є.А., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, декан факультету інформаційної безпеки, зав. каф. Фізико-технічних засобів захисту інформації, директор ОКБ «Шторм» НТУ «КПІ»;

Бондарєв А.П., д.т.н., доц., професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету “Львівська політехніка”;

Шарпан О.Б., д.т.н., проф., професор кафедри теоретичної радіотехніки НТУ «КПІ»;

Шинкарук О.М., д.т.н., проф., зав. кафедри радіотехніки, Хмельницького національного університету;

Філіпський Ю.К., д.т.н., проф., професор кафедри теоретичних основ радіотехніки Одеського національного політехнічного університету;

Манойлов В.П., д.т.н., проф., зав. кафедри радіотехніки і телекомунікацій Житомирського технологічного університету;

Лукін В.В., д.т.н., проф., професор кафедри прийому, передачі і обробки сигналів Національного аерокосмічного університету ім. Н.Є. Жуковського «Харьковський авіаційний інститут»;

Парфенюк В.Г., к.т.н., доц., завідувач кафедри радіотехнічних систем Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова національного авіаційного університету;

Кофанов В.Л., к.т.н., професор кафедри РТ;

Рудик В.Д., к.т.н., доцент, декан факультету РТТК;

Крушевський  Ю.В., к.т.н., доцент кафедри РТ;

Божко А.П., к.т.н., доцент кафедри РТ;

Воловик Ю.М., к.т.н., доцент кафедри РТ.

Источник: http://Nowoe.ru это стоит посмотреть.