Журі ВСОРТ-2013

голова Осадчук О. В., д. т. н., проф., зав. кафедри РТ;
заступники : Бондарєв А. П., д. т. н., доц., проф. кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань Національного університету “Львівська політехніка”;

Семенов А. О., к. т. н., доцент, доцент кафедри РТ;

члени журі :

Шокало В. М., д. т. н., проф., зав. кафедри основ радіотехніки Харківський національний університет радіоелектроніки;

Шарапов В. М., д. т. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, зав. кафедри комп’ютеризованих i інформаційних технологій у приладобудуванні Черкаського державного технологічного університету;

Шарпан О. Б., д. т. н., проф., професор кафедри теоретичної радіотехніки НТУ «КПІ»;

Мачуський Є. А., д. т. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, зав. каф. Фізико-технічних засобів захисту інформації, директор ОКБ «Шторм» НТУ «КПІ»;

Шинкарук О. М., д. т. н., проф., зав. кафедри радіотехніки та зв’язку Хмельницького національного університету;

Філіпський Ю. К., д. т. н., проф., професор кафедри радіотехнічних пристроїв Одеського національного політехнічного університету;

Манойлов В. П., д. т. н., проф., зав. кафедри радіотехніки і телекомунікацій Житомирського державного технологічного університету;

Лукін В. В., д. т. н., проф., професор кафедри прийому, передачі і обробки сигналів Національного аерокосмічного університету ім. Н.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

Парфенюк В. Г., к. т. н., доц., завідувач кафедри радіотехнічних систем Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова національного авіаційного університету;

Кофанов В. Л., к. т. н., професор кафедри РТ;

Рудик В. Д., к. т. н., доцент, доцент кафедри РТ;

Божко А. П., к. т. н., доцент, доцент кафедри РТ;

Воловик Ю. М., к. т. н., доцент, доцент кафедри РТ.

секретар

Гаврілов Д. В., к. т. н., доцент, доцент кафедри РТ.

essaytyper topics myessaytyper.com