Журі ВСОРТ-2014

голова Осадчук О. В., д. т. н., проф., зав. кафедри РТ;
заступники : Бондарєв А. П., д. т. н., доцент, проф. кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань НУ “Львівська політехніка”;

Семенов А. О., к. т. н., доцент, доцент кафедри РТ;

члени журі :

Шарапов В. М., д. т. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, зав. кафедри комп’ютеризованих i інформаційних технологій у приладобудуванні Черкаського державного технологічного університету;

Мачуський Є. А., д. т. н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, зав. каф. фізико-технічних засобів захисту інформації, директор ОКБ «Шторм» НТУ «КПІ»;

Шинкарук О. М., д. т. н., проф., зав. кафедри радіотехніки та зв’язку Хмельницького національного університету;

Шарпан О. Б., д. т. н., проф., професор кафедри теоретичної радіотехніки НТУ «КПІ»;

Філіпський Ю. К., д. т. н., проф., професор кафедри радіотехнічних пристроїв Одеського національного політехнічного університету;

Манойлов В. П., д. т. н., проф., зав. кафедри радіотехніки і телекомунікацій Житомирського державного технологічного університету;

Лукін В. В., д. т. н., проф., професор кафедри прийому, передачі і обробки сигналів Національного аерокосмічного університету ім. Н.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

Рибін О. І., д.т.н., проф., декан Радіотехнічного факультету НТУ „КПІ”.

Піза Д. М., д.т.н., проф., зав. каф. Радіотехніки і телекомунікацій, Запоріжський національний технічний університет;

Домін І. Ф., д. т. н., проф., зав каф. Радіоелектроніки НТУ „ХПІ”;

Парфенюк В. Г., к. т. н., доц., завідувач кафедри радіотехнічних систем Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова НАУ;

Кофанов В. Л., к. т. н., доцент, професор кафедри РТ;

Рудик В. Д., к. т. н., доцент, доцент кафедри РТ;

Божко А. П., к. т. н., доцент, доцент кафедри РТ;

Воловик Ю. М., к. т. н., доцент, доцент кафедри РТ.

секретар

Гаврілов Д. В., к. т. н., доцент, доцент кафедри РТ.