Журі ВСОРТ-2017

голова Осадчук О. В., д. т. н., проф., зав. кафедри радіотехніки ВНТУ;
заступники : Бондарєв А. П., д. т. н., професор кафедри теоретичної радіотехніки та радіовимірювань НУ “Львівська політехніка”;

Семенов А. О., к. т. н., доц., професор кафедри радіотехніки ВНТУ;

члени журі : Карташов В. М. д. т. н., проф., завідувач кафедри радіоелектронних систем Харківського національного університету радіоелектроніки;

Лукін В. В., д. т. н., проф., професор кафедри прийому, передачі і обробки сигналів Національного аерокосмічного університету

ім. Н. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;

Манойлов В. П., д. т. н., проф., зав. кафедри радіотехніки і телекомунікацій Житомирського державного технологічного університету;

Парфенюк В. Г., к. т. н., доц., завідувач кафедри радіотехнічних систем Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова НАУ;

Яненко О. П., д.т.н., проф., кафедри радіоконструювання та виробництва радіоапаратури Національний технічний університет України «КПІ» ім. І. Сікорського;

Мартинюк В. В., д. т. н., доц. завідувач кафедри телекомунікацій і комп’ютерно-інтегрованих технологій Хмельницького національного університету;

Політанський Л. Ф. д. т н., проф., зав. каф. радіотехніки і інформаційної безпеки Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича;

Троцишин І. В., д. т. н., проф., проф. кафедри теорії електричного зв’язку, Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова;

Шарпан О. Б., д. т. н., проф., професор кафедри теоретичної радіотехніки НТУУ «Київський політехнічний університет»;

Гофайзен О. В., д.т.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри телебачення і радіомовлення Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова;

Кононов С. П., к. т. н., доцент, доцент кафедри ТКСТБ ВНТУ;

Воловик А. Ю., к. т. н., доцент кафедри радіотехніки ВНТУ;

Звягін О. С., к. т. н., доцент кафедри радіотехніки ВНТУ.

 секретар  —  Гаврілов Д. В., к. т. н., доц., доцент кафедри радіотехніки ВНТУ.